Regulamin eSklepu

 

Regulamin
Korzystania ze sklepu internetowego

§ Wstęp

 1. Niniejszy regulamin (Regulamin) określa zasady dokonywania zakupów przez konsumenta (Klient) w Sklepie Internetowym (eSklep) prowadzonym pod adresem www.rbliger.pl.
 2. eSklep prowadzi sprzedaż detaliczną biżuterii i zegarków za pośrednictwem sieci Internet.
 3. Wszystkie towary oferowane w eSklepie są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 4. eSklep jest prowadzony przez Ryszard Bliger (Sprzedawca) wpisany do ewidencji działalności gospodarczej pod nazwą Jubiler Watch Center Ryszard Bliger, adres: ul. Marsz. J. Piłsudskiego 94, 50-017 Wrocław.
 5. Dane kontaktowe eSklepu: 
  Jubiler Watch Center - Ryszard Bliger
  ul. Marsz. J. Piłsudskiego 94
  50-017 Wrocław
  e-mail: sklep@rbliger.pl
  tel.: +48 71 34 330 43
  NIP:912-102-31-34; REGON:005948301
 6. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do dokonania zakupów w eSklepie, Klient musi dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet, spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne:

Przeglądarka internetowa Google Chrome, Safari Apple, Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera

Minimalna rozdzielczość ekranu zapewniająca poprawną prezentację oferty eSklepu wynosi 1024×768.

§ Składanie zamówienia

 1. Zamówienia należy składać za pośrednictwem strony internetowej www.rbliger.pl.
 2. Właściwości artykułów zawarte są w sekcjach Informacji o produkcie („Opis”, „Więcej informacji”, „Załączniki”) dostępnych na stronach eSklepu.
 3. Warunkiem złożenia zamówienia jest zapoznanie się i akceptacja treści niniejszego Regulaminu.
 4. Wszystkie ceny w eSklepie podane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT oraz nie zawierają kosztów opakowania ozdobnego i przesyłki.
 5. W przypadku dokonania zamówienia na kwotę od 1000 zł, eSklep poniesie koszt jednorazowego transportu standardową przesyłką do miejsca wskazanego przez Klienta na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 6. Zamówienie uważa się za złożone jeśli Kupujący wypełni formularz zamówienia, poda wymagane dane kontaktowe: imię, nazwisko, adres e-mail, adres doręczenia i potwierdzi złożenie zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Zamawiam”.

 § Płatność za zamówienia

 1. Płatność za towar zamówiony w eSklepie można dokonać za pomocą poniższych metod płatności:
 • za pobraniem (przy odbiorze towaru)
 • przelewem na rachunek bankowy eSklepu (w terminie 7 dni od dnia złożenia zamówienia):

Przelewu należy dokonać na konto:

Dane sprzedawcy:

Jubiler Ryszard Bliger - Watch Center
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 94
50-017 Wrocław

Numer konta: 03 1140 2004 0000 3902 7888 7478

Tytuł przelewu: Numer zamówienia i/lub imię i nazwisko osoby zamawiającej

 1. Niezależnie od wybranej przez Klienta formy płatności eSklep wyśle potwierdzenie przyjęcia zamówienia i w zależności od wybranej przez Klienta formy płatności przystąpi do realizacji zamówienia:
 2. w przypadku wyboru opcji przesyłki za pobraniem, eSklep przystąpi niezwłocznie do realizacji zamówienia
 3. w przypadku wyboru opcji przelewu realizacja zamówienia nastąpi niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty na koncie eSklepu. Zamówienia zostaje automatycznie anulowane, jeżeli w terminie 7 dni od dnia złożenia zamówienia na koncie eSklepu nie zostanie zaksięgowana kwota w wysokości złożonego zamówienia.
 4. Na każdy sprzedany towar eSklep wystawia paragon lub fakturę VAT. Chęć otrzymania faktury VAT na zakupiony towar należy zgłosić w momencie składania zamówienia wraz z podaniem pełnych danych do faktury (w tym numeru NIP). Faktura Vat zostanie dołączona do przesyłki.

 § Realizacja zamówienia

 1. eSklep zastrzega sobie prawo do kontaktu z Klientem przed realizacją zamówienia.
 2. Klient ma możliwość sprawdzenia statusu realizacji zamówienia po zalogowaniu się na swoje konto eSklepu (zakłądka "Moje zamówienia") bądź wpisując numer zamówienia na stronie www.rbliger.pl/sledzenie-zamowienia-gosc.
 3. Zamówienie wysyłane jest pod adres wskazany na formularzu zamówienia. W przypadku nieprawidłowości w adresie dostawy eSklep skontaktuje się z Klientem w celu korekty ww adresu. Błędnie podany adres dostawy skutkować może opóźnieniem jej dostarczenia.
 4. Dostawa zamówienia realizowana jest za pośrednictwem firmy kurierskiej adekwatnej do wyboru podczas składania zamówienia.
 5. Przesyłka dostarczana jest zgodnie z orientacyjnymi terminami podanymi podczas składania zamówienia. W przypadku wyboru formy płatności „przelewem na konto” zamówienie zostanie wysłane po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku eSklepu:
 • jeśli kwota zamówienia zostanie zaksięgowana w dzień roboczy do godziny 12:00, wysyłka nastąpi tego samego dnia roboczego.
 • jeśli kwota zamówienia zostanie zaksięgowana w dnień roboczy po godzieni 12:00 lub w dzień wolny od pracy, wysyłka nastąpi następnego dnia roboczego.
 1. Klient zostanie poinformowany przez obsługę eSklepu o zaistniałych opóźnieniach przy pomocy poczty elektronicznej bądź telefonicznie.
 2. Klient zostanie poinformowany oddzielnym e-mailem o zrealizowaniu zamówienia.
 3. Klient zostanie poinformowany o nadanym numerze przesyłki kurierskiej co umożliwi śledzenie jej aktualnej lokalizacji na stronach kuriera realizującego transport danej przesyłki. Jeżeli zamówiona przesyłka nie dotarła do Kupującego w maksymalnym terminie określonym zgodnie z wskazanymi powyżej zasadami, Klient powinien skontaktować się z obsługą eSklepu celem wszczęcia procedury reklamacyjnej wobec przewoźnika realizującego dostarczenie zamówienia.

§ Odstąpienie od umowy

 1. Klient ma prawo odstąpić od zawartej umowy w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru bez podania jakiejkolwiek przyczyny (produkt nie może posiadać śladów użytkowania). Wyjątek stanowią produkty wykonane na specjalne zamówienie lub zmieniane na życzenie Klienta (na podstawie Ustawy o prawach konsumenta z dnia  30 maja 2014 r., Art. 38, ustęp 3).
 2. Termin odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klient weszła w posiadanie zamówionego towaru.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient zobowiązany jest poinformować eSklep o swojej decyzji o odstąpieniu od zawartej umowy w drodze jednostronnego oświadczenia korzystając z odpowiedniego formularza dostępnego po zalogowaniu się na swoje konto eSklepu, wysyłając e-mail na adres sklep@rbliger.pl lub telefonicznie.
 4. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy, Klientowi zwrócone zostaną koszty za towary objęte odstąpieniem od umowy wraz z kosztami transportu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy oferowany zwykły sposób dostarczenia), nie później niż 14 dni od daty poinformowania o odstąpieniu od umowy, jednak nie wcześniej niż przed otrzymaniem towaru będącego przedmiotem odstąpienia umowy.
 5. Zwrotu kosztów dokonamy zostanie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraził zgodę na inną formę zwrotu kosztów. Klient nie poniesie żadnych dodatkowych opłat w związku ze zwrotem kosztów.
 6. Towar objęty zwrotem należy odesłać na adres eSklepu podany w §1 nie później niż 14 dni od dnia podania informacji o odstąpieniu od zawartej umowy. Termin zostanie zachowany jeśli Klient odeśle towar przed upływem 14 dni od daty poinformowania eSklepu o odstąpieniu od umowy.
 7. Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

§ Reklamacje

 1. Na oferowany towar eSklep udziela gwarancji na okres 24 miesięcy od daty zakupu.
 2. Jeżeli towar ma wady, niezależnie od roszczeń z tytułu gwarancji, eSklep odpowiada wobec Klienta również z tytułu rękojmi.
 3. Reklamowany towar należy bezpiecznie zapakować i odesłać wraz ze zgłoszeniem reklamacyjnym, na druku reklamacyjnym dostępnym na stronie www.rbliger.pl (wykorzystanie druku reklamacyjnego nie jest obowiązkowe) na adres:

Jubiler Watch Center - Ryszard Bliger
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 94
50-017 Wrocław

 1. Do przesyłki należy załączyć dowód zakupu (lub jego kopię) lub inny dokument potwierdzający zakup. W przypadku faktury VAT wystarczające jest podanie numeru faktury.
 2. Maksymalny czas rozpatrywania reklamacji to 14 dni od dnia złożenia reklamacji.
 3. eSklep nie przyjmuje przesyłek w formie "za pobraniem".
 4. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia sprzętu z winy Klienta wszelkie koszty wyżej wymienionych procedur pokrywa Klient.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do obciążenia Klienta wszelkimi kosztami jakie poniósł w związku z nieuzasadnioną reklamacją lub nieuzasadnionym zwrotem konsumenckim. W szczególności kosztami usług serwisowych diagnozowania przechowywania oraz spedycji przedmiotowych produktów.

§ Dane osobowe

 1.     Dane osobowe Klienta zarejestrowane w eSklepie są przetwarzane przez Sprzedawcę jako administratora danych osobowych na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) („Rozporządzenie”) w celach związanych z transakcjami dokonywanymi w ramach eSklepu oraz w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Sprzedawcę, a także na podstawie zgody Klienta – w celach zgodnych z treścią udzielonej zgody, w tym w celach handlowych i marketingowych.
 2. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji handlowych i marketingowych drogą elektroniczną, w formie wiadomości SMS i MMS. W takim przypadku dane osobowe przetwarzane są przez Sprzedawcę na podstawie zgody – w celach zgodnych z treścią udzielonej zgody, w tym w celach handlowych i marketingowych oraz w celach związanych z obsługą wysyłki newslettera.
 3. Podanie danych osobowych przez Klienta w eSklepie jest dobrowolne, lecz niezbędne do dokonywania transakcji w ramach eSklepu. Brak podania danych osobowych uniemożliwia utworzenie konta w eSklepie oraz dokonywanie transakcji w ramach eSklepu. Nie dotyczy to przetwarzania danych dla celów handlowych i marketingowych, które dokonywane jest tylko w przypadku dobrowolnego wyrażenia zgody, niezależnie od transakcji w ramach eSklepu.
 4. Klientowi przysługuje prawo żądania od Sprzedawcy dostępu do danych osobowych go dotyczących, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 5. Klientowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji transakcji w eSklepie i rozpatrywania reklamacji i są przetwarzane przez okres posiadania przez Klienta konta w eSklepie, nie dłużej niż 3 lata od likwidacji konta w eSklepie. Jeżeli Klient dokonuje transakcji bez zakładania konta w eSklepie wówczas dane są przetwarzane przez okres 3 lat od dnia transakcji. W przypadku przetwarzania danych osobowych w prawnie usprawiedliwionych celach Sprzedawcy oraz na podstawie zgody Klienta – dane są przechowywane do czasu cofnięcia zgody.
 7. Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (a przed dniem 25 maja 2018 r. do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych) gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących go danych osobowych narusza przepisy prawa.
 8. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane w celu dostosowania materiałów kierowanych przez Sprzedawcę do potrzeb i zainteresowań Klienta oraz pozwolą Sprzedawcy na udoskonalenie świadczonych przez niego usług.


§ Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają praw konsumenta z tytułu niezgodności towaru z umową.